May loc nuoc tinh khiet RO

May loc nuoc tinh khiet RO – nazaro

May loc nuoc tinh khiet RO

Chi tiết Model: Z1G8

Z1EG8_Inside

Chi tiết Model: Z1EG8

 

May loc nuoc tinh khiet RO – nazaro: Hệ thống lõi lọc chất lượng cao, gồm màng RO Filmtec, vật liệu lọc nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Taiwan