Hệ thống lọc 02 cột ZCOM02

Hệ thống lọc 02 cột ZCOM02

Model: ZCOM02

» Công suất: 1 m3 – 1,5 m3 /h theo công xuất bơm

» Loại cột lọc: 2 cột composite

» Van vận hành: Van tay sục rửa, hoàn nguyên thủ công

» Lắp đặt: Ngay trước hoặc ngay sau bồn chứa nước cả nhà

» Nguồn nước xứ lý: Nước máy, Nước giếng khoan, nhiễm sắt + tạp chất.

» Nước đầu ra: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y Tế

 

 

0001